Mekanik Salmastra GF-74X

Mekanik Salmastralar, dinamik ekipmanlarda akışkan sızıntılarının giderilmesi için kullanılan sızdırmazlık elemanlarıdır.
Mekanik Salmastra aynı zamanda istenmeyen akışkan ve partiküllerin ortama girmelerini önler. Başka bir tarifle, eğer bir makine parçasının içinden kuvvet geçmesi isteniyor, fakat akışkan geçmesi istenilmiyorsa araya Mekanik Salmastra kullanılması gerekmektedir.

Mekanik Salmastra; makine veya pompa gövdelerine montajlanmış sabit eleman karşısında dönen mile bağlı olarak baskı altında kalmış bir baskı elemanı, yüzeysel kaçakları engellemek için elostomerler ve yardımcı destek elemanlarından oluşur. Mekanik Salmastralar yüzeylerinde oluşan basınçlara göre balanslı ve balanssız olarak ikiye ayrılırlar.

Mekanik Salmastra; pompanın sıvıyı atmosferden ayıran bir parçasıdır. Mekanik salmastraların çoğu,  EN 12756 Sayılı Avrupa standardına göre üretilmektedir.

Mekanik Salmastra Çeşitleri;

  • O-Ringli Mekanik Salmastra,
  • Körüklü Mekanik Salmastra,
  • Kartuşlu Mekanik Salmastra.

Mekanik Salmastra Seçiminde dikkat edilmesi;

  • Sıvı Tipi Tespiti
  • Salmastranın maruz kalacağı basınç tespiti
  • Salmastranın maruz kalacağı sıcak tespiti
  • Salmastranın maruz kalacağı hızın tespiti
  • Yapısal boyutlarının tespiti

gereklidir.

Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

a